Privacy policy

Beleid voor bescherming van persoonsgegevens (privacybeleid)

Staad Groep (Staad) en de ondernemingen die daar deel van uitmaken gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke integriteit en wij stellen ons tot doel om uw persoonsgegevens altijd zo goed mogelijk te beschermen en om de geldende voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na te leven. Hierbij informeren wij u over ons integriteitsbeleid en de wijze waarop uw persoonsgegevens door Staad worden verwerkt. Dit beleid geldt voor alle gegevens die worden verzameld in verband met uw vragen, bestellingen of aankopen bij Staad, met gebruikmaking van onze homepage, ingezonden formulieren of abonnementen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Staad Groep B.V., Doornhoek 3945, NL-5465 TC, Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming via telefoonnummer +31 413 725 111 of via het e-mailadres info@staad-groep.nl

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt

Staad verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die wij verzamelen via onze website of gegevens die wij verkrijgen van derden in het kader van ons zakelijke netwerk. Als u een vraag stelt, een aankoop bij ons doet of zich registreert via een van onze formulieren, draagt u informatie aan ons over. U kunt ook om andere redenen informatie overdragen aan Staad. De informatie die u overdraagt kan bestaan uit een naam, foto, IP-adres, burgerservicenummer, contact- & adresgegevens, persoonlijke voorkeuren, telefoonnummer etc.

Voor welk doel verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken uw contactgegevens voor het administreren van vragen van u en van eventuele overeenkomsten met u en om in verband met deze vragen en overeenkomsten informatie en service aan te bieden. Het kan hierbij gaan om het doorgeven van belangstelling voor onze diensten en producten, om opleidingen die u wilt volgen, om loterijen/wedstrijden of om abonnementen. (onderhoudscontract?)

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing, follow-up en voor onze verkoop- & productontwikkeling teneinde onze diensten en producten verder te verbeteren. Als u geen marketingmateriaal en/of aanbiedingen wilt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor persoonsgegevens: Afdeling Marketing, Eefje van der Meijden, Mail. Eefje@staad-groep.nl , Tel +31 413 725 111

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistische doeleinden om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken en om hun zoekgedrag te analyseren en om u op u afgestemd materiaal te tonen. Als u onze website bezoekt verzamelen en analyseren wij automatisch gegevens zoals uw IP-adres, waren en diensten waarvoor u belangstelling hebt getoond en uw surfgedrag op onze website. Voor deze activiteit maken wij o.a. gebruik van Google Analytics. Onze analyse van profileringsgegevens verbetert onze kennis en begrip van onze klanten in het algemeen en maakt het mogelijk om aanbiedingen direct op onze website te presenteren waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Wij wijzen u erop dat Google Analytics deze website heeft voorzien van de code ”gat._anonymizeIp();” om te waarborgen dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd.

Om te voorkomen dat informatie over u via Google Analytics wordt opgeslagen kunt u gebruik maken van een browser-utility die u hier kunt vinden https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Als u functies op onze website gebruikt die u in staat stellen om informatie of ander materiaal op onze website te plaatsen, is het goed dat u weet dat ook dergelijke informatie persoonsgegevens kan bevatten. Als uw informatie gegevens over andere personen bevat, mag u deze informatie alleen plaatsen als u daarvoor hun toestemming hebt gekregen.

Gaat u akkoord met het opslaan van uw GPS-gegevens, dan gaat u er automatisch mee akkoord dat deze gegevens worden doorgestuurd naar Staad.

Wettelijke grondslag van de verwerking en bewaarduur

Staad verwerkt uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren en als wij een ander legitiem en rechtmatig belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld een belang in verband met marketing in relatie tot bezoekers van onze website of een belang in verband met het ontwikkelen van onze website of onze diensten en/of producten. Als wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doel waarvoor krachtens de geldende wetgeving uw toestemming nodig is, zullen wij om uw toestemming vragen voordat wij met verwerking van deze gegevens beginnen.

De gegevens die wij in overeenstemming met het voorgaande verzamelen, worden gewist zodra het doel van de verwerking is bereikt.

Beveiliging ter bescherming van persoonsgegevens

Staad zet zich in voor goede beveiliging van uw persoonsgegevens en heeft hiervoor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging.

Beperkingen aan de overdracht van persoonsgegevens

Staad kan externe samenwerkingspartners inzetten om namens ons taken uit te voeren, bijvoorbeeld het aanbieden van IT-diensten of hulp bij marketing, beheer van persberichten, analyses of statistiek. Het uitvoeren van deze diensten kan betekenen dat onze samenwerkingspartners, zowel in als buiten de EU/EER, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Bedrijven die namens ons persoonsgegevens verwerken moeten altijd een overeenkomst met ons sluiten waardoor wij kunnen waarborgen dat uw persoonsgegevens ook bij onze partners veilig zijn.

In verband met samenwerkingspartners buiten de EU/EER worden speciale beschermingsmaatregelen genomen zoals het sluiten van overeenkomsten, waaronder de gestandaardiseerde modelovereenkomsten voor gegevensoverdracht die zijn vastgesteld door de Europese Commissie en die ter inzage zijn op de website van de Europese Commissie.

Staad kan ook persoonsgegevens overdragen aan derden, zoals de politie of een andere instantie, in verband met onderzoek naar een misdrijf of als wij anderszins verplicht zijn om deze gegevens te verstrekken uit hoofde van een wet of een overheidsbesluit.

Staad zal uw persoonsgegevens niet overdragen in andere omvang dan zoals in dit gedeelte is beschreven.

Uw rechten en uw recht op het indienen van klachten

U hebt het recht om, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van persoonsgegevens, op elk moment inzage te vragen in de persoonsgegevens van u die verwerkt worden, om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren, om Staad te vragen om de verwerking te staken en om uw persoonsgegevens te wissen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, om gebruik te maken van uw recht op dataportabiliteit, om uw toestemming voor bepaalde verwerking in te trekken (wanneer u toestemming hebt gegeven) en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met de verantwoordelijke voor persoonsgegevens bij Staad.

Als u de wijze waarop wij uw gegevens verwerken wilt wijzigen

Als u de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en de manier waarop wij contact met u houden wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Eefje van der Meijden, (Afdeling Marketing) Mail. Eefje@staad-groep.nl , Tel +31 413 725 111voor persoonsgegevens op info@staad-groep.nl en aangeven welke gegevens u wilt wijzigen, zoals afmelding voor ons klantenmagazine of onze nieuwsbrief, verwijdering uit ons bedrijfsregister etc. Denk eraan dat u door verwijdering waardevolle informatie kunt verliezen zoals garanties of andere aan een overeenkomst verbonden diensten, omdat wij daarna niet meer beschikken over uw contactgegevens.

 

DX165W 7 Electric Staad Powerbox400 Emissieloze Mobiele Graafmachine Grondverzetmachine

Wil je meer weten over onze machines of onze service?

Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Wij houden je graag op de hoogte