Aanpassingen in de nieuwe regelgeving van de aanhangwagens

25 juli 2018

Nieuwe aanhangwagens en landbouwtrekkers zijn uitgerust met een tweeleiding-remsysteem. Vaak zal dit een luchtdrukremsysteem zijn. Veel cumelabedrijven hebben daar de afgelopen jaren al in geïnvesteerd. Wie dat niet heeft gedaan, zal bij de aanschaf van een nieuwe aanhangwagen ook een investering voor zijn trekker moeten doen.

In de nieuwe regelgeving is er sprake van twee categorieën aanhangwagens voor de landbouw. Dit geldt dus ook voor aanhangers welke achter een grondverzetmachine wordt gekoppeld. Binnen deze categorieën zijn er nog subcate­gorieën, afhankelijk van het totaal van de tech­nisch toelaatbare massa’s per as.

Er worden twee snelheidscategorieën onderscheiden: die van aanhangwagens met een snelheid van niet meer dan 40 kilometer per uur en die voor snelheden boven 40 kilometer per uur. De rem­voorschriften hangen weer af van de maximum toegestane massa van een aanhangwagen en de maximum constructiesnelheid. Het remsysteem van landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen moet bestaan uit een tweeleiding-remsysteem (luchtdrukremmen of hydraulisch) of een oplooprem als de maximum toegestane massa (inclusief lading) niet meer is dan 8000 kilogram.

Andere eisen zijn dat bij aanhangwagens met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 30 km/u alle wielen geremd moeten zijn. Een belangrijke eis is dat het remsysteem automatisch lastafhankelijk werkt oftewel auto­matisch meer remvermogen bij meer lading. Nieuwe aanhangwagens met een maximumcon­structiesnelheid van meer dan 30 km/u moeten bij toelating een remvertraging halen van minimaal 5,0 m/s2. Om aan te tonen dat een voertuig voldoet aan

Eu­ropese typegoedkeuringseisen geeft de fabrikant een zogenaamd Certificaat van Overeenstem­ming (CvO) af. Dit is geldig zolang het voertuig technisch hetzelfde blijft. Indien de eigenaar zelf, het mechanisatiebedrijf of de dealer wijzingen aanbrengt, worden zij auto­matisch gezien als de fabrikant van het voertuig, met alle aansprakelijkheden van dien. De CvO van de fabrikant komt dan direct te vervallen.

Meer veiligheidseisen
Vanaf dit jaar komen er ook meer veiligheidsei­sen aan aanhangwagens. Zo moeten land­bouwaanhangwagens voor transport zijn voor­zien van een bumper. Dit om klemrijden van auto’s en bestelauto’s onder een aanhangwagen te voorkomen. Deze eis voor een bumper kan in de praktijk nog wel problemen geven voor land­bouwkippers welke lossen in een stortbak. Een mo­gelijke oplossing is dan een verstelbare stootbalk. Verder moeten landbouwaanhangwagens voor transport met een maximumconstructie­snelheid van meer dan 40 km/u zijn voorzien van zijdelingse afscherming. Dit om te voorko­men dat onbeschermde weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders, onder de zijkant van de aanhangwagen vallen en on­der de wielen terechtkomen. Deze landbouw­aanhangwagens moet ook zijn voorzien van wielafscherming, waarbij de spatborden ten minste twee derde van de banden afschermen.

Ook worden er eisen gesteld aan de mecha­nische koppeling tussen trekker en aanhang­wagen. Op de koppeling van de trekker moet een typeplaat zijn gemonteerd met een EU-ty­pegoedkeuring van de koppeling en gegevens over de maximale verticale en horizontale belasting van de koppeling. De maximale op­legdruk op een koppeling mag maximaal 3000 kilogram bedragen. Uitzondering is de kogel­koppeling, waarbij de oplegdruk maximaal 4000 kilogram is.

Meer nieuwsberichten

DX165W 7 Electric Staad Powerbox400 Emissieloze Mobiele Graafmachine Grondverzetmachine

Wil je meer weten over onze machines of onze service?

Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Wij houden je graag op de hoogte