Aanpassingen omtrent CO2 reductieplicht

07 januari 2021

CO2-reductieplicht
De (Rijksoverheid, 2020) heeft onlangs aangekondigd dat er een CO2-reductieplicht geld voor instellingen en bedrijven vanaf 2023. Zo worden deze instellingen en bedrijven verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2- reducerende maatregelen te nemen.

De belangrijke wijzigingen voor de bouwsector
De nieuwe besparingsverplichting geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m² aardgas per jaar verbruiken. Nieuw is dat sommige bedrijven die een milieuvergunning hebben verkregen (zogenaamde ‘niet-complexe’ bedrijven) ook na 2023 aan hun spaarverplichtingen moeten voldoen.

Voor bedrijven die 10 miljoen kilowattuur energie of 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken, moeten uitgebreide energiebesparingsstudies worden uitgevoerd. Hiervoor loopt nog een onderzoek.

Andere wijzigingen voor 2023 zijn

  • Effectieve beheer- en onderhoudsmaatregelen (DBO) worden duidelijker opgenomen in energiebesparingsverplichtingen.
  • Plaatsing van zonnepanelen gaat verplicht worden op daken en ongebruikte oppervlakken in de gebouwde omgeving (met een maximale terugverdientijd van 5 jaar). Maar aangezien er nauwelijks interne maatregelen zijn die binnen vijf jaar kosten kunnen terugverdienen, zullen er voorlopig nog niet veel gevolgen zijn. Wanneer warmtepompen, proceselektrificatie en zonnepanelen goedkoper worden, komen ze uiteindelijk wel op de lijst.
  • Energiebesparingsverplichtingen gelden per direct voor circa 14.000 eenvoudige bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben.

 

Wat is hetzelfde gebleven?
Het principe van energiebesparingsverplichtingen blijft ongewijzigd. Op deze manier is de terugverdientijd voor verplichte maatregelen maximaal 5 jaar. Ook het systeem van erkende maatregelen blijft behouden. De vervolgmaatregelen en uitbreiding van het bestaande energiepact worden momenteel besproken met het bedrijfsleven. Het huidige LTA3 / MEE-verdrag liep eind 2020 af. Voor ETS-bedrijven (bedrijven die broeikasgassen uitstoten)  zal verder onderzoek worden gedaan naar het besparingspotentieel ervan.

Meer nieuwsberichten

DX165W 7 Electric Staad Powerbox400 Emissieloze Mobiele Graafmachine Grondverzetmachine

Wil je meer weten over onze machines of onze service?

Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Wij houden je graag op de hoogte