Duurzaamheid positieve trend?

04 februari 2021

In de grondverzetwereld zien we het laatste jaar grote veranderingen in de wetten en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Maar ook in de dagelijkse maatschappij is het steeds meer een hot topic. Afvalscheiding gaat steeds verder, vermindering van koopgedrag wordt gepromoot en bedrijven richten zich op duurzaam ondernemen. Dit wordt door sommige mensen allemaal onder duurzaamheid geschaard. Maar klopt dat wel? Want, wat is duurzaamheid nou eigenlijk, en meer specifiek wat is duurzaam ondernemen?

De definitie van duurzaamheid volgens de World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generatie om in hun eigen behoeften te voorzien en in gevaar te brengen. Daarnaast wordt duurzaamheid vaak beschreven aan de hand van de drie P’s; People, Profit en Planet. Dit wil zeggen dat mensen willen leven in welvaart, maar tegelijktijdig voor het milieu willen zorgen zodat de toekomstige mens niet in gevaar komt. Duurzaamheid draait dus vooral om een toekomst waar iedereen nog steeds fijn en gezond kan leven.

Iedereen is zich steeds meer bewust van de gevolgen en de effecten die we zelf op het milieu hebben. Veel mensen dragen op hun eigen manier daar een steentje aan bij. Sommige aanpassingen doen we uit onszelf en voelt als geen moeite. Andere worden opgedragen bijvoorbeeld de Stikstof en PFAS maatregelen. Het is soms moeilijk om dit bij te benen als organisatie, maar ook om te filteren welke stappen moet ik nu al nemen en over welke kan ik misschien op een langere termijn over gaan nadenken.

Duurzaam ondernemen wordt ook steeds meer verwacht in onze maatschappij of het nu van je opdrachtgever is of van je medewerkers. Maar het moet financieel gezien ook allemaal haalbaar zijn. Wanneer je er als organisatie op voorhand meer op inspeelt kan het je op een later moment ook een extra sterke marktpositie opleveren. Het kan dus niet alleen een hoge investering zijn aan de voorkant, maar het moet voor jou als organisatie ook kostenbesparingen en een lagere milieudruk opleveren. Duurzaam ondernemen leidt dus niet alleen tot milieubehoud en een tevreden opdrachtgever, maar levert je bedrijf zelf ook voordelen op. Genoeg redenen dus om voor jou als organisatie mee te doen aan deze positieve trend.

Wij als Staad zijn druk bezig met verduurzaming en natuurlijk zeker op het gebied van elektrisch. Een elektrische graafmachine moet voor iedereen in onze branche betaalbaar zijn. We hebben daar de afgelopen tijd dan ook erg hard aan gewerkt om het verschil in kosten te maken. Zoals we nu berekend hebben met de huidige subsidies en de aanschafprijs van een Doosan elektrische graafmachine is het verschil nog 14% in de kosten per draaiuur, ten opzichte van een diesel graafmachine. Dit is berekend op een economische levensduur van zes jaar.

Meer nieuwsberichten

DX165W 7 Electric Staad Powerbox400 Emissieloze Mobiele Graafmachine Grondverzetmachine

Wil je meer weten over onze machines of onze service?

Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Wij houden je graag op de hoogte