Stappenplan Ministerie

15 juli 2021

Tijdens een presentatie op dinsdag 6 juli van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt het startschot duidelijk gegeven voor een emmisieloze bouwplaats. De volgende stappen willen ze de komende jaren gaan zetten om het doel te bereiken om in 2030 de bouwplaatsen volledig emmisieloos te hebben. Het stappenplan vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet er als volgt uit: 

1. 2021 het startschot is gegeven aan bedrijven om te beginnen met het verduurzamen van hun machinepark en het Ministerie neemt strengere doelstellingen op in projectopdrachten.

2. Het parcours verkennen door kennis- en ontwikkelingprogramma's aanreiken aan de branche zodat er nieuwe kennis, kaders en werkwijzen kunnen worden gecreëerd. 

3. De kopgroep stimuleren zodat ze de eerste afnemers kunnen zijn van emissieloos bouwmaterieel en er van daaruit een opschalingsstrategie ontwikkeld gaat worden. 

4. Koplopers belonen in contracten op basis van emmissieloos werken en hun de mogelijkheid geven het peloton mee te nemen en gaandeweg de contracteisen steeds meer aanscherpen. 

5. Doel 2030 alle projecten vanuit de overheid worden klimaatneutraal en circulair aanbesteed en dragen waarneembaar bij aan een duurzame leefomgeving

De stappen geven de ambitie weer van de overheid mede om het klimaatakkoord te behalen. De drie pijlers die ze daarbij noemen zijn 100% CO2- reductie, hoogwaardig hergebruik van materialen en halvering van gebruik van primaire grondstoffen.

Meer nieuwsberichten

20210601 Doosan Dx140w Action 01 Editweb

Wil je meer weten over onze machines of onze service?

Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Wij houden je graag op de hoogte