Certificering R100

02 september 2021

Het is intussen voor iedereen bekend dat er op mobiele graafmachines vanaf 1 januari 2021 een kentekenplicht geldt. Dat geldt voor zowel de mobiele diesel graafmachines als voor de elektrische graafmachines. Naast de kentekenplicht voor elektrische graafmachines komen daar ook nieuwe regelgevingen, waaronder de R100.02, welke op te delen is in twee onderdelen;  

 • (Elektrische) Machineveiligheid  
 • REESS, Rechargeable Electrical Energy Storage Systems, vrij vertaald; herlaadbare elektrische energie opslagsystemen. Onder deze definitie vallen elektrische energiedragers (zoals een accu) die ingezet worden om energie te leveren voor voortbeweging. Zo valt een accu die een elektrische graafmachine aandrijft hier wel onder, maar bijvoorbeeld een accu die als doel heeft een dieselmotor te starten niet.  

Op deze manier wordt de machine getoetst op veiligheid voor zowel de machinist als de monteur. De focus ligt hier om te voorkomen dat de machinist of de monteur onder elektrische spanning komt te staan. Daarnaast wordt de accu getest, om te zien of deze veilig is. De accu wordt onder diverse omstandigheden getest om nadelige bijwerkingen uit te sluiten en zeker te weten dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  

Om de elektrische graafmachines helemaal R100 gecertificeerd te krijgen wordt er naar verschillende punten gekeken. 

 • Beveiliging tegen elektrocutie voor machinist en monteur  
 • Beveiliging tegen (in)direct contact  
 • Minimale weerstandswaarden; bij dit onderdeel wordt de spanning tussen de verschillende componenten gemeten en gekeken of de beveiliging daarvan goed is. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de weerstandswaarden tussen het hoog voltage systeem en het chassis van de elektrische machine. Dit geldt voor zowel de DC (=gelijkstroom) als AC (=wisselstroom).  
 • Eisen aan de connectoren van de machine  
 • Functionele veiligheidseisen. Functionele veiligheidseisen waar de machine aan moet voldoen zijn;  
  • Een signaal geven wanneer de machine in actieve rijmodus staat 
  • Het onmogelijk maken dat de machine kan bewegen wanneer deze is ingesloten op bijvoorbeeld een dieplader.
 • Markeringen die op de machine zichtbaar moeten zijn;  
  • Hoog voltage markeringen (gele stickers met een zwart spanningsicoon) 
  • Oranje kabels voor hoog voltage mits deze niet bedekt zijn door bekistingen (enclosures) 

Alle bovengenoemde punten dragen eraan bij dat onze machines veilig zijn. Zo willen wij voorkomen dat de machinist of monteur in contact komt met hoog voltage, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. In Nederland zijn wij één van de koplopers op het gebied van veiligheidsmaatregelen. Zo wordt er een veilige werkomgeving gecreëerd en kunnen wij hopelijk een voorbeeld zijn voor andere landen.  

Meer nieuwsberichten

20210601 Doosan Dx140w Action 01 Editweb

Wil je meer weten over onze machines of onze service?

Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Wij houden je graag op de hoogte